Loading

Šest let po mém druhém, víceméně relaxačním pobytu v roce 2016, jsem se už potřetí vydal do Františkových Lázní na třítýdenní lázeňskou kúru. Po více než měsíčním trápení s vyhřezlou plotýnkou jsem doufal, že mě tu nějak „dají do kupy“, pokud možno bezbolestně a rychle, ale to jsem se přepočítal. Můj ošetřující lékař, který se ke mně hlásil jako kamarád mé dcery, mi asi chtěl udělat dobře, a výsledkem toho byl rozpis procedur na tři stránky A4. Od pondělí do pátku denně pět, první obvykle už v sedm ráno a poslední kolem druhé odpolední, o sobotách jen tři a jen dopoledne a v neděli zaplaťbůh volno. Naštěstí se mi to povedlo, hlavně tedy díky laskavosti a pochopení zdejších lázeňských a rehabilitačních sester, trochu popřehazovat a dopřát si už první týden dvě krátké odpolední výpravy do Bavorska. Ta první ve čtvrtek 27. října měla celkem osm zastávek:

Zastávka první: Rosall

Malá vesnice, místní část obce Wondreb, leží asi 30 km jižně od Františkových lázní a asi 10 km od Waldsassen. Cestou tam jsem se nakrátko zastavil asi tři kilometry od Waldsassen u trojice smírčích křížů, evidovaných na katastru vesničky Pfaffenreuth, tak malé, že na běžných mapách ani není jmenovitě uvedená.  Kříž evidovaný na katastru obce Rosall, je usazený asi kilometr jižně od vesnice asi 10 metrů vlevo od okresní silnice do Wondreb u staré zanikající cesty do osady Hendlmühle. Metr vysoký žulový monolit s odlomeným ramenem má na čelní (od silnice odvrácené) straně primitivní rytinu představující lidskou postavu. Místně je známý jako „Käsweibl“ a váže se k němu legenda o ženě, která se během mše svaté udusila tvarohem.

Zastávka druhá: Wondreb

Do vesnice na stejnojmenné řece Wondreb, která se jako Odrava vlévá u Kynšperka do Ohře, jsou to z Rossal necelé čtyři kilometry. O kilometr dál na jihozápad stojí vpravo od silnice na Tirschenreuth při staré cestě do osady Kleinklenau pečlivě opracovaný 115 cm vysoký kříž z jemnozrnné žuly. O jeho původu nejsou žádné relevantní informace, s největší pravděpodobností jde o „mladý“ kříž z počátku 18. století.

Zastávka třetí: Lohnsitz

Osada na východním okraji města Tirschenreuth, jehož je místní částí, se rozkládá vpravo od silnice na Matzersreuth. Smírčí kříž, místně známý jako „švédský“, stojí na opačné straně silnice asi 300 metrů od ní. Polní cesta k němu je na mapě vyznačená jako „Planetenweg“ a odbočuje ze silnice pár set metrů za vsí u zastavení „Neptun“, kde se dá odstavit auto. Robustní asi 85 cm vysoký žulový kříž s nestejně dlouhými rameny stojí nějakých 30 metrů vpravo od cesty v křovinami zarostlém ostrůvku v poli, společnost mu tady dělá litinový křížek na kamenném soklu, místně zvaný Marterl.

Zastávka čtvrtá: Schwarzenbach

Vesnice asi 7 km jihovýchodně od okresního města Tirschenreuth při silnici do Bärnau. Hned na příjezdu do ní stojí na levé straně silnice kalvárie tvořená dvojicí jakž takž zachovalých žulových křížů s torzem kříže uprostřed. Podle místní pověsti se tady po hádce v hospodě ve vzájemné rvačce o nějaké děvče pozabíjeli dva tovaryši; proč je tam ten třetí kámen, pověst neuvádí…

Zastávka pátá: Höfen

Místní část obce Großklenau, v místním nářečí nazývaná „Schedlhöf“, leží necelé dva kilometry severně od Tirschenreuthu. Žulový kříž vysoký 125 cm s jedním ramenem odlomeným a druhým částečně poškozeným stojí asi 400 metrů severně od osady při cestě Großesees. Podle místní pověsti měl být na tomto místě při hádce ubodaný ovčák.

Zastávka šestá: Hohenwald

Vesnice asi 3 km západně od města Tirschenreuth na silnici do Falkenbergu. Kříž stojí zhruba 250 metrů jižně od obce na rozcestí polních cest asi 75 metrů od kapličky z roku 1880, nedávno renovované. Stářím poznamenaný kříž s pouhým náznakem hlavy, místně známý jako „Schwedenkreuz“, se objevil někdy ve 30. letech minulého století při orbě na přilehlém poli.

Zastávka sedmá: Ziegelhütte

Osada na západním okraji města Tirschenreuth se rozkládá po levé straně silnice od Falkenbergu (potažmo Hohenwaldu), smírčí kříž se nachází na opačné straně u malého rybníka na okraji lesa asi 200 metrů od silnice. Místo vypadá, že tady někdo provozuje něco jako výrobu palivového dřeva, nejspíš to bude nějaký bordelář. Dobře zachovalý, 125 cm vysoký a lehce ke straně nakloněný žulový kříž latinské formy bez znamení či nápisů stojí na okraji téhle „výrobny“ mezi harampádím nejrůznějšího druhu. Někdy v minulosti musel být přeražený, ve spodní části má zřetelné stopy po opravě.

Zastávka osmá a poslední: Münchsgrün

Vesnice se rozkládá asi 7 km severně od města Tirschenreuth při silnici B15 na Mitterteich. Metr vysoký žulový kříž, o jehož stáří a původu není nic známo, stojí asi 1800 metrů jihovýchodně od obce v „Tirschenreuthském městském lese“. Přístupný je nejlépe z veřejného parkoviště u rybníka Mariaweiher při silnici do Mitterteichu asi 2 km od severního okraje města. Odtud je to cca 1200 metrů po pohodlné lesní cestě.

2022-10-27 První cesta do Bavor - trasa Rossal etc...

Autor alba: jirkali | Zobrazit toto album na Rajčeti

Toto je ukázka 20 obrázků z 36.
Celé album můžete zobrazit na Rajčeti.

Sdílejte tuto stránku: