Loading

Začátek září nás s Maruškou zastihl v podivuhodné aktivitě a během prvních tří dnů tohoto měsíce přibyly do mého katalogu tři křížky. Vypravili jsme se za nimi autem a pěšky, v neděli ke Stichlovu Mlýnu pod Andělskou Horou a v pondělí do Málkova na Chomutovsku.

Dokonalá kopie ukradeného kamene č. 0112

Dokonalá kopie ukradeného kamene č. 0112

Kámen u Stichlova mlýna je v katalogu Kamenné kříže Čech a Moravy uveden s číslem 0112 ve Stružné, a po hřebenové lesní cestě od Stružné také asi přijeli zloději, kteří ho v roce 2008 prachsprostě ukradli. Dokonalá kopie byla na stejném místě osazena 5. července 2009, více o této akci na http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/cinov-stichluv-mlyn-kopie-krizoveho-kamene/.
 
Stichlův Mlýn je  zaniklá osada v hluboce zaříznutém údolí Dubinského potoka pod Andělskou Horou, ke které odjakživa administrativně patřila. Pojmenovaná je podle prvního majitele mlýna, který tu na potoce klapal od roku 1660 až do roku 1932, kdy vyhořel a už nebyl obnoven. Bývalo tady deset obytných domů, myslivna, dvě hospody (!!) a kaplička zasvěcená Panně Marii, kterou tu v roce 1851 nechal postavit tehdejší mlynář ze Stichlova mlýna Johann Schöttner.

Kaple Panny Marie jako nová

Opravená kaplička Panny Marie

Osadě se staly osudnými vyhnání místních Němců po roce 1945 a poloha na hranici vojenského prostoru. Po válce už nebyla osídlena, domy se rozpadly nebo byly zbořeny a ze Stichlova Mlýna se stalo místo, kde by se daly úspěšně strašit děti. Cesta sem byla neudržovaná a svízelná, ruiny mlýna a obytných stavení postupně splynuly s okolní nespoutanou přírodou a uprostřed toho obrazu zkázy a zmaru se krčila vyplundrovaná kaplička, která jako by tu čekala na ránu z milosti. Dočkala se ovšem pravého opaku, v roce 2009 se jí ujalo občanské sdružení Andělská Hora a v následujících dvou letech byla kaplička kompletně zrekonstruovaná. Dokumentaci této v západočeském pohraničí ještě pořád ojedinělé akce najdete na http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/stichluv-mlyn-kaple-panny-marie/.

Ke křížovému kameni se od kapličky musíte vydrápat po opačném svahu, než po kterém jste do Stichlova Mlýna od Andělské Hory přišli. Sotva znatelná lesní cesta odbočuje z „hlavní“ cesty necelých sto metrů pod kapličkou doprava ke brodu přes Dubinský potok a po dalších asi 100 metrech se prudce láme doprava a strmě stoupá po spádnici až na hřebenovou cestu, při které – vlevo od rozcestí – už máme těžce vybojovaný kámen na dohled.

Křížový kámen v Málkově

Křížový kámen v Málkově

Den nato, tedy v pondělí jsme se vypravili naším Swiftem na Chomutovsko, pohledat v roce 2007 objevený křížový kámen v Málkově. Tip jsem dostal už před rokem od spolunálezce Franty Svobody včetně zvětšeného výřezu z mapy se šipkou k místu nálezu. Na katastru obce Málkov je ještě zdálky dobře viditelný kamenný kříž při silnici z osady Zelená na Lideň. Neunikl ani našim zrakům…. 

Co nám ale uniklo, byl smírčí kříž v Úhošťanech, kde jsme se zastavili na zpáteční cestě z Málkova. Šli jsme k němu bez přípravy, neměli jsme ani mapu,  jen zcela vágní popis, že kříž „stojí při cestě od Úhošťan do Krásného Dvorečka“. No pravda, stojí tam, ale ne u dnešní panelové cesty podél potoka, nýbrž u dnes už nepoužívané a zarostlé cesty přes pastviny. Docela přesně zakreslený je na mapě KČT, kterou si s sebou vezmeme, až na Chomutovsko pojedeme příště  příště…

Další fotky z výletu

Sdílejte tuto stránku: