Osobní blog novináře "na vejminku" a sběratele smírčích křížů

Rubrika: Pánská jízda Strana 4 z 5

Jarní Pánská jízda
za „neznámými“ kříži na Toužimsko

 8 zhlédnutí celkem

Letošní jaro je skutečně podivné. Napřed to skoro měsíc vypadalo, že žádné nebude a v televizi o Velikonocích ukazovali plné sjezdovky, pak najednou bez varování přišly „hice jak v Africe“ a dneska, kdy píšu tenhle report, je už zase zima jako v psinci. Aspoň že jsme si ten jeden jediný opravdu letní den 25. dubna patřičně užili. V lety osvědčené trojici jsme vyrazili na historicky vůbec první jarní Pánskou jízdu. Byla to opět taková „minijízda“, trvala jen pár hodin toho dne po svatém Jiří, namířili jsme, stejně jako na podzim, opět na Toužimsko a do mé sbírky přibyly tři nové kříže.

Pánská jízda v Rozporenském lese

 19 zhlédnutí celkem,  1 zhlédnutí dnes

Už už to vypadalo, že Pánská jízda v roce 2012 nebude, ale nakonec – a je to Rudova zásluha, že mě „ukecal“ – jsme přece jen alespoň na jeden den vyjeli. Itinerář byl na mně, a tak jsem tu letošní minijízdu nasměroval do Rozporenského lesa s cílem najít tři kamenné kříže, které jsou v něm k nalezení.

Mha přede mnou, mha za mnou,
aneb Pánská jízda v Lužických horách – I.

 14 zhlédnutí celkem,  1 zhlédnutí dnes

Po výjezdech na Tachovsko, Domažlicko, Ašsko a do střední části Krušnohoří zamířila v roce 2011 Pánská jízda opět na sever Čech. V roce 2004 jsme ze své základny na Malé Skále vyráželi za krásami Českého ráje, rok nato jsme se pohybovali v pískovcových skalách Českého Švýcarska a letos jsme vyjeli ještě kousek dál na sever do Šluknovského výběžku. Hlavním cílem expedice bylo navštívit pár skalních hradů v údolí Křínice, pokochat se panoramatickými rozhledy z Luže, Vlčí Hory, Jedlové a dalších vrcholků Lužických hor, navštívit Jonsdorfu a Oybin v Sasku a v neposlední řadě najít pár kamenných křížů.
K lítosti své a jistě i mých druhů musím hned v úvodu konstatovat, že ačkoliv se nám náš itinerář podařilo naplnit téměř beze zbytku, moc jsme toho na svých cestách neviděli – celý ten skoro týden nás totiž doprovázela mlha, která nám rozhled omezovala v lepších případech na pár set metrů. V horších případech, které bohužel přicházely v momentech, kdy jsme se supěním vystoupali na nějaký vrchol s rozhlednou, byla viditelnost sotva pár metrů. Ale vezměme to raději chronologicky…

Mha přede mnou, mha za mnou,
aneb Pánská jízda v Lužických horách – II.

 10 zhlédnutí celkem

Po výjezdech na Tachovsko, Domažlicko, Ašsko a do střední části Krušnohoří zamířila v roce 2011 Pánská jízda opět na sever Čech, kde jsme v roce 2004 naše pravidelná podzimní putování začínali. Tenkrát jsme ze své základny na Malé Skále vyráželi za krásami Českého ráje, rok nato jsme zkoumali krásy Českého Švýcarska a letos bylo naším cílem poznat Lužické hory. Kdo už má přečtený první díl této reportáže, ten ví, že největší překážkou na cestě k poznání byla mlha, a mlhou jsme se brodili i ve zbývajících třech dnech našeho pobytu ve Šluknovském výběžku.

Pánská jízda na lovu smírčích křížů – I.

 11 zhlédnutí celkem,  2 zhlédnutí dnes

Na podzim 2008,  na den přesně dva roky po slavné Pánské jízdě na Tachovsko, vyrazila z Karlových Varů na výpravu do okrajových končin české kotliny další expedice. Namířeno měla na Chodsko a hlavním cílem bylo poznání jižní části Českého lesa a dobytí nejvyššího vrcholu tohoto pozoruhodného pohoří, 1042 metry vysokého Čerchova.
Činnost expedice se měla řídit itinerářem, který speciálně pro tuto akci vypracoval benjamínek expedičního sboru, ostatními členy výpravy familiárně zvaný Ludánek. Aby nedocházelo k roztržkám, stanovil itinerář tuto subordinaci: Vůdce expedice – emeritní redaktor Jiří Linhart, desátník – emeritní profesor Michal Špora, člen expedice – redaktor Rudolf Voleman.
Základnou expedice, která měla na svou činnost vyměřených pět dnů od pátku 14. do úterka 18. listopadu, byl zámek v Trhanově a zatímco v samotném Českém lese se počítalo s přesuny hlavně pěšky, pro cestu z Karlových Varů do Trhanova a z Trhanova do Karlových Varů byl po zralé úvaze zvolen automobil. Abychom byli konkrétní, tak na řadě předchozích akcí osvědčený a všestranně spolehlivý automobil pana profesora.

Pánská jízda na lovu smírčích křížů – II.

 9 zhlédnutí celkem

Kapitola druhá pojednává o zámku v Trhanově a o tom, jak pan redaktor Voleman v hospodě U Jána poučil plzeňského sládka o kvalitách piva

Zámek v Trhanově, který měl být pro nejbližší čtyři noci naším domovem, dal v letech 1676 až 1677 postavit svobodný pán Volf Maxmilián Lamingen z Albenreuthu. Do českých dějin vešel jako brutální potlačitel chodské vzpoury, známý Jiráskův Lomikar. Jeho triumf nad Chody, domáhajícími se svých práv, vyvrcholil 28. listopadu 1695 popravou chodského vůdce Jana Sladkého Koziny, který byl v Plzni oběšen. Pod šibenicí prý Lomikara pozval „do roka a do dne na Boží súd“ a ejhle – skoro přesně rok nato ho na jeho zámku 1. listopadu 1696 trefil šlak a důvěřiví Chodové si dodnes vyprávějí, že pro něho přišel Kozinův duch.

© Jiří Linhart 2011 - 2022  |  Materiály umístěné na tomto serveru mohou být publikovány pouze se souhlasem autora.

Mapa webu

Developed by Daniel Danielčák