Loading

Do třetice všeho dobrého jsem se do Bavor vypravil v neděli 30. října a na plánu jsem měl vyhledat posledních devět křížů evidovaných v zemském okrese Tirschenreuth, které mi ještě chyběly. Úspěšný jsem ale byl v sedmi případech:

Mähring

Příhraniční obec na silnici z Plané do Tirschenreuthu, z Františkových Lázní zhruba 35 km na jihovýchod. Dobře zachovalý, mohutný kříž o rozměrech 82 x 82 cm, místně známý jako „Mordkreuz“ se nachází asi 4 km před obcí na severní straně silnice do Mähringu z Neualbenreuthu, o 500 m dál je lesní kaple sv. Mikuláše. Kříž zarostlý v kořenech mohutného smrku má na temeni zřejmě dodatečně vyrytý latinský křížek, jinak je bez nápisů či symbolů.

Hiltershof

Vesnička na silnici do Tirschenreuthu je od Mähringu, jehož je místní částí, vzdálená asi 7 km, jenže právě na tomhle úseku byla první ze série uzavírek. Než se trmácet zpátky do Neualbenreuthu, jak mě nabádala objízdná trasa, risknul jsem to na radu nějakého místního strejdy projet, svět se nezbořil a já ušetřil dobrých 15 kilometrů. Pěkný žulový kříž s vyrytou radlicí pluhu na čele byl ještě v roce 1977 „zazděný do základů domu č. 9 a zčásti neviditelný“, dnes stojí před živým plotem kolem zahrady téhle usedlosti a tenhle transfer mu evidentně prospěl. Podle místní tradice byl kříž postavený někdy v 17. století na památku sporu o práva na vodu mezi dvěma místními sedláky, který pro oba skončil smrtí avražedným nástrojem měla být právě radlice pluhu… Potomci obou sedláků prý dodnes žijí ve vsi v č. 4 a 6.

Großkonreuth

Vesnice na stejné silnici jako Hiltershof, jen dva kilometry dál na západ. Žulový kříž vysoký 82 cm s rozpětím ramen 49 cm stojí na východním okraji obce asi 150 m za „Beiml’s Kapelle“ ve škarpě na pravé straně silnice. Stářím obroušený kříž s napůl zmrzačenou hlavou má na straně obrácené k silnici vyrytý piktogram, ve kterém jedni vidí symbol dlouhé sekery a druzí skobu, a na straně obrácené ke svahu je radlice pluhu obrácená špičkou dolů. V místě je známý jako „švédský kříž“.

Griesbach

Vesnice při státní hranici necelých 5 km jihovýchodně od Grosskonreuthu. Žulový, ke straně nakloněný monolit ve tvaru „jetelového“ kříže o rozměrech 85 x 70 cm stojí na severním okraji obce na pravé straně cesty k cihelně na okraji pole ve křoví. Na čele má vyrytý symbol radlice pluhu špičkou nahoru, na zadní straně symbol jakéhosi nástroje s dlouhou násadou. Místní legenda vypráví o sedlákovi, který oral na svém poli, když mu nějaký kolemjdoucí splašil koně, kteří ho pak uvláčeli k smrti.

Ödschönlind

Obec asi 6 km na západ od Bärnau na silnici do Plössbergu. Žulový kříž bez nápisů či symbolů vysoký 93 cm stojí na louce svažující se k řece Waldnaab asi kilometr od silnice. Dá se k němu dojít jen pěšky, já zvolil osadu Ziegelhütte asi 750 m před obcí, kde se mi po optání u obyvatelky jednoho z asi čtyř stavení podařilo odstavit auto. Paní mě za to odvyprávěla legendu, podle které byl ten kříž postavený na památku dítěte, které zabil splašený býk. Na portálu suehnekreuz.de jsem ale podobnou ani žádnou jinou pověst nenašel.

Schlackenhof

Vesnička na západním okraji okresu Tirschenreuth jižně od silnice B22 do Bayreuthu asi kilometr za městem Kemnath. Křížový kámen stojí při místní cestě z Oberndorfu do Schlackenhofu asi 600 metrů před osadou na kraji lesa. Přírodní žulový balvan má na straně obrácené k silnici vyryté dnes už dost nezřetelné symboly velkého dvojramenného kříže a dvou malých řeckých křížků. Místně je známý jako „Schwedenstein“ a váže se k němu legenda, že na tomto místě padli a jsou zde pohřbeni švédský král a dva jeho následníci.

Kulmain

Vesnice asi 4 km severně od města Kemnath. Krásný křížový kámen stojí hned na příjezdu do obce u hřbitova a není k přehlédnutí. Nepravidelná, v horní části zaoblená pískovcová deska vysoká 115 má na obou stranách má vysekané pozitivní reliéfy řeckých křížů s klínovitě rozšířenými rameny a hlavou a podle místní pověsti se jedná o náhrobek povozníka, který na tomto místě zemřel.

Nedohledané kříže

První neúspěch jsem si připsal v Bärnau, městě ležícím na silnici z Tachova do Tirschenreuthu asi 9 km jižně od Griesbachu. Nádherný žulový kříž dokonalé maltézské formy bez nápisu či znamení byl zazděný ve vnější zdi městského hřbitova na západní straně v ulici Philipa Mühlmayera, zeď ale byla (zřejmě nedávno) rozebraná, místo ní ohrazuje hřbitov plaňkový plot a z lidí, kterých jsem se na místě poptával, nikdo o osudu kříže nic nevěděl.

Marně jsem také hledal stářím poškozený a ke straně nakloněný žulový kříž s odlomeným ramenem, evidovaný na katastru obce Dippersreuth. Podle údajů na suehnekreuz.de měl stát na pravé straně silnice z Mähringu do Tirschenreuthu asi kilometr za osadou Grosskonreuth na samém okraji pole. Ke křížku se váže místní legenda o švédském vojákovi, který měl v kostele v Grosskonreuthu zneuctít sochu Matky Boží (proto ta useknutá paže) se slovy „Ani ty mi nemůžeš pomoct“. Pak sedl na koně a odjel na západ, ale tady na tom místě z koně spadl a zlomil si vaz. Křížek ale na uvedených souřadnicích ani v okolí nějakých dvou set metrů na obě strany žádný nebyl, jen krásná a zřejmě nedávno pečlivě zrestaurovaná Boží muka o nějakých 40 metrů dál na západ na druhé straně silnice, která suehnekreuz.de rovněž uvádí.

2022-10-30 Třetí cesta do Bavor - trasa Mähring etc...

Autor alba: jirkali | Zobrazit toto album na Rajčeti

Toto je ukázka 20 obrázků z 28.
Celé album můžete zobrazit na Rajčeti.

Sdílejte tuto stránku: