Loading

Dva roky cestě do Plzně pro zelí, ozdobené třemi pěknými smírčími kříži, jsme si letos tenhle výlet s Britou zopakovali. Abychom to měli skutečně čerstvé, zajeli jsme přímo do krouhárny v Křimicích, a i tentokrát jsme si cestu zpestřili zastávkou u kamenného kříže, tentokrát v Olešovicích.

Pro ty, kdo nevědí, co to jsou zač, ty Olešovice, a ani já to nevěděl, uveďme, že jde o malou vesnici, administrativní část města Úterý v okrese Plzeň-sever (to jen aby se někdo nevydal do Olešovic, které jsou součástí obce Kamenice ve Středočeském kraji, nějakých 10 km východně od Jílového). Ty naše Olešovice leží půl druhého kilometru na východ od Úterý a pyšní se tím, že jádro vsi bylo v roce 1955 prohlášeno vesnickou památkovou zónou. V roce 2011 tady napočítali 72 trvale hlášených obyvatel, což je méně než třetina proti počtu obyvatel, kteří zde žili ještě za první Československé republiky. Tenkrát se ovšem obec jmenovala Hangendorf a všech zdejších 244 obyvatel, zjištěných při sčítání lidu v roce 1930, se hlásilo k německé národnosti a římskokatolické církvi.

Smírčí kříž byl v Olešovicích nalezený v roce 2019 pod boční zdí stodoly pod domem č.p. 38 na severním okraji osady při silnici do Úterý. Ve skutečnosti jde ovšem o torzo kříže, ze kterého se zachovala jen horní část, noha je zřejmě nenávratně ztracená. V místě křížení ramen má na čele vyrytý kříž v kruhu.  Podle Podle sdělení majitele se původně nacházel v údolí potoka po pravé straně cesty z Úterý do Světec (cyklotrasa 352), k přesunu mělo dojít před rokem 2012. V listopadu 2019 byl uložený v Olešovicích na pozemku domu č.p. 47 a od léta 2021 je umístěný u stodoly před tímto stavením.

Pěkně upravený pozemek, na kterém stodola stojí, není oplocený a kříž je volně přístupný. Hned vedle se rozprostírá rybníček velikosti asi půlky fotbalového hřiště, u cesty vedoucí po jeho břehu pak stojí kamenný křížek na soklu s německým nápisem datovaným rokem 1888. Místo jako stvořené pro krátké posezení posezení, kdyby ovšem jeden neměl naspěch, aby mu v Křimicích to zelí nevyfoukli…

 

Sdílejte tuto stránku: