Loading

P6186538Na území České republiky se dnes nachází kolem čtyř tisícovek kamenných křížů, z nichž jistě více než polovina jsou autentické středověké kříže smírčího typu a zbytek tvoří rozličné kříže pamětní, stavěné od dob barokních až podnes. Na území Karlovarského kraje je dnes zadokumentováno půl druhé stovky kamenných křížů, dalších více než sto, které tu byly evidovány ještě v první polovině 20. století, je dnes nezvěstných. Největší ztráty spadají do období po druhé světové válce, kdy v souvislosti s vyhnáním zdejších obyvatel a komunistickým režimem podporovaným nezájmem (v lepším případě) a nenávistí ke všemu, co tady „po Němcích“ zůstalo, zmizely z mapy našeho kraje stovky kulturně historických památek, smírčí kříže nevyjímaje. Naštěstí nezmizely všechny a navždy, díky nadšenému zájmu členů Společnosti pro výzkum kamenných křížů už byly od poloviny 80. let minulého století nalezeny desítky „ztracených“ křížů a dodnes se nalézají další. Zatím poslední v řadě byl nalezen na sklonku roku 2015 na katastru osady Krásný Jez na Karlovarsku a v sobotu 18. června zde byl opět postaven.


Podoba i původní stanoviště kříže byly členům SPVKK bezpečně známé. Metr vysoký žulový monolit s kónicky se rozšiřujícími rameny a hlavou a vrypem krátké šavle či loveckého tesáku u dnes již nepoužívané a zanikající polní cesty z Krásného Jezu do Horního Slavkova nakreslil v roce 1906 Franz Wilhelm, ve svém soupisu z roku 1940 ho na tomto místě uvádí další sudetoněmecký badatel Walter von Dreyhausen a dochovaly se i dvě pěkné kresby plzeňského Karla Šrámka z let 1936 a 1938. Skutečný kříž však nikdo z nich nikdy neviděl, ten se totiž po druhé světové válce jakoby „propadl do země“ a všechny snahy členů společnosti i místních nadšenců nalézt ho, byly marné.

K nálezu kříže se hlásí (zleva) Vlasta Šádek, Michal Wisniowski, Vladimír Štipl a Jiří Formánek. Dítě na snímku je Láďa Šipl junior.

K nálezu kříže se hlásí (zleva) Vlasta Šádek, Michal Wisniowski, Vladimír Štipl a Jiří Formánek. Dítě na snímku je Láďa Šipl junior.

Podařilo se to až na sklonku loňského roku, a přispěla k tomu téměř neuvěřitelná náhoda. „Tady v tom prostoru se někdy v padesátých letech dělaly velké terénní úpravy. Ve svahu terasovitě uspořádaná políčka se měnila na pastviny, a přitom vzaly za své nejenom všechny ty staré tarásky, ale i smírčí kříž, který tu stával. Všechno se to zplanýrovalo a pak se tu celé roky pásly krávy. Asi by u toho zůstalo, ale loni sem vyhnali na pastvu koně, koně spásli i to, co kravám předtím nechutnalo, a kříž byl na světě. Celé roky jsme ho tady všude hledali, a najednou byl všem na očích,“ líčí okolnosti nálezu kvarteto nálezců.

Skutečně je to tak, že k nálezu kříže se hlásí hned čtveřice místních obyvatel, pánové Jiří Formánek, Vlasta Šádek, Vladimír Štipl a Michal Wisniowski, a je irelevantní se ptát, oči kterého z nich viděly kříž jako první. Jejich zásluhou a s vydatnou pomocí členů SPVKK pánů Jaroslava Dietla a Pavla Runda byl kříž v sobotu v Krásném Jezu opět postavený.

Sdílejte tuto stránku: