Loading

Na vjezdu do obce Zahrádky na Českolipsku ve směru od Litoměřic stojí vlevo od silnice slušně zachovaný kilometrovník vzor 1933 s číselným údajem 82. Silnice procházející Zahrádkami má dnes číslo I/15 a vede z Mostu přes Lovosice a Litoměřice do Zahrádek, kde se napojuje na silnici I/9 z Prahy přes Českou Lípu do Rumburka. Za první republiky se v Zahrádkách (na tehdejších automapách má obec jméno Nový Zámek) křižovaly dvě silnice, hlavní státní silnice z Prahy přes Mělník a Českou Lípu do Rumburka (na úřední mapě z roku 1937 pod č. 43 jako „Rumburská“) a spojovací státní silnice z Bělé do Kravař. Kilometrovník s číselným údajem 82 stojí na travnatém náspu silnice asi dva metry od vozovky, z čehož vyplývá, že sem byl buď přemístěný z původního stanoviště, nebo byla přemístěna silnice.

Sdílejte tuto stránku: