Loading

Jeden z mála dochovaných kilometrovníků z roku 1933, na Sokolovsku možná jediný, který se nachází na svém původním místě. Stojí přímo v Lokti na ulici Československé armády, která bývala (a není to tak dávno) součástí státní silnice z Prahy přes Karlovy Vary do Chebu a dál do Norimberka. Silnice, která se oficiálně nazývala Karlovarská, byla stavěna od roku 1792, dokončena byla v roce 1844 a na úřední mapě silnic Československa z října 1937 má číslo 18 a je vyznačena červeně. Staničena byla od Prahy směrem ven, loketský kilometrovník má číslo 128.

Další dva kilometrovníky vzor 1933, jeden s číslem 154 a druhý s číslem 131,  jsou k vidění při silnici na Staré Sedlo u posledního stavení vlevo. Objekt slouží jako garáž a dílna dopravní firmy pana Kuruce a kilometrovníky jsou zde druhotně použité jako sloupky u branky. Majitel parcely je údajně nalezl před mnoha lety pohozené na skládce materiálu pro stavebu silnice kdesi u Nového Sedla. 

Sdílejte tuto stránku: