Loading

Jeden z mnoha „Středů Evropy“ leží na červeně značené turistické cestě na česko-bavorské hranici pár desítek metrů pod vrcholem Dyleně.


Evropa je kontinent se značně kostrbatými hranicemi a věčné spory se vedou i o to, které z mnoha ostrovů v okolních mořích jsou ještě evropské a které už nikoli. I to je příčinou, proč geografové během uplynulých dvou staletí naměřili jen u nás a v Německu více než deset „Středů Evropy“. Jeden z nich leží na katastru bavorské obce Neualbenreuth asi tři metry od česko-bavorské hranice pod vrcholem 940 metrů vysoké druhé nejvyšší hory Českého lesa Dyleně. Žulový kámen označuje místo, které jako geografický střed evropského kontinentu zaměřila v roce 1865 rakousko-uherská astronomicko-trigonometrická komise. Současný „Střed Evropy“ tady  byl postavený v roce 1985.
Na kameni je vytesaný nápis MITTELPUNKT EUROPAS a pod ním zkratka C.R. OPER / ASTR TRIG / PRO / MED EUROP: 1865 (císařsko-královská astronomicko-trigonometrická operace pro středoevropské zaměřování 1865). Na protější straně je nahoře městský znak Chebu (orlice chystající se vzlétnout ze mříže) a nad ním znak města Neualbenreuthu, které v letech 1591 – 1865 (tzv. Freischzeit) podléhalo dvěma vrchnostem – klášteru Walssassen (bazilišek) a městu Cheb (mříž).
Necelý kilometr odtud leží přímo na hranici „Královský kámen“ Koenigstein.

Sdílejte tuto stránku: