Loading

Nejvzácnější dochovanou památkou Horního Slavkova je pozdně gotická zádušní svítilna stojící u schodiště z města ke kostelu sv. Jiří. Na nizoučkém osmibokém soklu je vztyčen sloupek s osmi vzhůru spirálovitě se vinoucími pásy s vegetativními symboly. Jasně jsou k poznání makovice a žaludy, pak jsou tam nějaké květy, které neumím přiřadit k žádné rostlině, šišky, které by snad mohly být chmelovými šišticemi, a nakonec něco, co vypadá jako hrozen vína. Nad tím vším, podepřená třemi gotickými kraby, je umístěna trojboká otevřená kaplička, do které se kdysi vkládala lucerna. Objekt, který bývá dost často mylně považovaná za Boží muka, stával původně u hrobu hornoslavkovského horního hejtmana Georga Hasslera, jehož značně zvětralý pískovcový náhrobník z roku 1561 je dnes umístěný na vnější straně hřbitovní zdi nedaleko vstupní brány. Náhrobník i zádušní svítilna byly na současná místa instalovány při barokní přestavbě v roce 1685.

Sdílejte tuto stránku: