Loading

Na nejvyšším ze tří vrcholků hory Krudum ve Slavkovském lese už více jak dvě stovky roků stojí kámen, kterému se říkávalo „Francouzský“. S Francií přitom má společného pramálo – postavili ho tady zeměměřiči Jeho Výsosti císaře Františka I., když v roce 1808 vyměřovali vojenské mapy západního pohraničí rakouské monarchie před blížící se válkou s Napoleonem. Na kameni zanechali několik nápisů, pro dnešního člověka spolehlivě nesrozumitelných, neboť jsou v latině. Na jedné straně označuje zkratka „Operatio Astro Trigo“ účel, za jakým byl kámen postavený, tedy „Astronomicko trigonometrické měření“, a na druhé straně se ze zkratky „Reg Imp FR Pmo 1808“ dozvíme, kdo a kdy tu práci zadal. To „Imp FR Pmo“ znamená Imperator Francisco Primo, tedy císař František I. O téměř sto let později, v roce 1904 na kameni přibyl nápis „MA 1904 FR JO“, který tu při revizi zanechali geodeti císaře Františka Josefa (FR JO). Poslední, kdo se na kámen „podepsal“, byl někdy v 50. letech neznámý voják, který sem brutálně vytesal pro něho jistě důležité „ZA – 40“.

Sdílejte tuto stránku: