Loading

Obec leží zhruba 11 km západně od hraničního přechodu Hora sv. Šebestiána – Reitzenhain na silnici S218 do Annabergu. Asi půl kilometru od jižního okraje osady stojí při silnici asi dva metry vysoký osmihranný kamenný sloup, pocházející snad až z 15. století. Horní část je uražená, takže se můžeme jen dohadovat, jestli byl nahoře zakončený křížkem nebo nějakou jinou plastikou. Říká se mu tady „Švédský kámen“ nebo taky „Bezhlavý jezdec“. 

Sdílejte tuto stránku: