Loading

Jedním z mála okresů, kde není k nalezení žádný kamenný kříž smírčího typu, je Mělnicko. V evidenci SPVKK je pouze skalní reliéf na katastru osady Sitné, ležící při okresní silnici ze Želíz do Šemanovic. Vydali jsme se ho pohledat (s kamarádem Pepíkem Doubravou) poslední květnovou sobotu. Měli jsme čas akorát dopoledne, po obědě nás čekal přesun na jubilejní, letos už 20. tradiční setkání „zasloužilých“ horolezců na Blatech, ale ten půlden bohatě stačil.

Reliéf Ukřižovaného v Sitném

Asi půl druhého metru vysoký a 80 cm široký, stářím už notně poznamenaný reliéf zobrazuje Ukřižovaného se dvěma postavami světic u paty kříže. Starší prameny uvádějí letopočet 1736, který tam dnes už vidět není. Reliéf je vytesaný asi 600 metrů severovýchodně od obce Sitné v lese nedaleko okraje pole v hluboké a úzké skalní průrvě poměrně vysoko ve skále a je celkem dobře vidět z horního okraje rokle, do které se ani jeden z nás dvou starců sestoupit neodvážil.

Nejsnadnější přístup k reliéfu je ze silnice do Šemanovic z místa, kde asi kilometr od posledních domů doleva odbočuje lesní cesta a kde je možné odstavit auto. Dál po kraji lesa a pole až k místu, kde pole tvoří jakousi „kapsu“. Najít pak pár metrů od kraje lesa hlubokou skalní rokli, kudy prý kdysi vedla dnes už beze stopy zaniklá cesta, je už poměrně snadné.

Menhir u Chodče

Zpátky ze Sitného na Příbohy jsme jeli přes Chodeč, kde nějakých dvě stě metrů od jižního okraje obce při silnici do Strážnic stojí na místě, kde se od nepaměti říká „U kamene“, na okraji pole asi 80 cm vysoký slepencový kámen. O jeho původu existuje více teorií, býval považovaný za milník u cesty nebo  mezník na rozhraní katastrů Chodče a Strážnic, v poslední době převládá názor, že jde o menhir a jako „Menhir u Chodče“ je také zakreslený na mapě.

Sdílejte tuto stránku: