50 zhlédnutí celkem,  1 zhlédnutí dnes

Poslední den, kdy se ještě dalo cestovat alespoň v hranicích tou dobou už skoro měsíc uzavřeného okresu Sokolov, jsme se vydali na malý výlet s cílem nafotit pár obrázků pro zamýšlený článek o pozoruhodné kapli Nejsvětější Trojice na Šibeničním vrchu nad Olovím. Byla neděle, poslední před „lockdownem“, kterým se od pondělka prostor pro „volnočasové aktivity“ zúžil na katastr obce, a tak národ vyrazil do přírody. Parkoviště u silnice z Krajkové do Studence, které je východiskem pro výstup k rozhledně s pohádkovým jménem Cibulka, bylo úplně narvané a cesta na Šibeniční vrch připomínala Václavák, kolem kaple Nejsvětější Trojice bylo taky lidí jak much a navíc nízko na obloze posazené slunce vytvářelo protisvětlo, ve kterém se prakticky nedalo fotit. S prázdnou jsme se ale domů přece jen nevraceli – nalákala nás novou fasádou svítící kaplička pod Libnovem, a tak jsme k ní zajeli a nelitovali.

Kaple Panny Marie Pomocné pod Libnovem

Kaple Panny Marie Pomocné pod Libnovem patří k nejstarším v literatuře zmiňovaným kaplím v okolí. Určitě zde stála už před rokem 1738, kdy původní, snad v klasicistním slohu vystavěnou kapličku nechal v barokním stylu obnovit správce zámku Hartenberg Johann Mathias Mosch. Uvádí se, že stála na původní přímé cestě k Hartenbergu (dnešním Hřebenům), každoročně v ní byly slouženy tři mše a konávala se k ní i prosebná procesí.

Po stavební stránce není tahle kaple ničím výjimečná. Jednoduchá zděná stavba na přísně pravoúhlém obdélném půdorysu krytá sedlovou střechou s trojúhelníkovými štíty na obou průčelích, směrem k jihozápadu otevřená obloukovým portálem s dvoukřídlou kovovou mříží. Památku svým významem překračující hranice místa i okresu z kapličky dělá její barokní sochařská výzdoba. V jihozápadním štítu jsou ve dvou souměrně umístěných nikách sochy svatého Jáchyma a svaté Anny a na severovýchodním štítu socha svatého Josefa. Máme tak na jednom místě shromážděnou skoro celou rodinu, která je základem celé křesťanské víry: rodiče Panny Marie svatého Jáchyma a svatou Annu a také Mariina manžela svatého Josefa s jejím synem Ježíšem v náručí.

Rodiče Panny Marie, vlevo sv. Jáchym a vpravo sv. Anna

Chybí tu jen Ježíšova matka Panna Maria, která měla své místo uvnitř kaple na oltáři, jenže po druhé světové válce se odtud „ztratila“. Nic výjimečného v době, kdy v Československu vládli komunisté. Vinou jejich barbarského vztahu k historickým památkám, navíc církevním a ještě k tomu německým, bylo v našem kraji rozkradeno a zničeno tolik církevních objektů, až se někdy jeden diví, že tady vůbec nějaké zůstaly. Namále měla ostatně i kaple Panny Marie Pomocné v Libnově, která se převratu v roce 1989 dočkala v značně zuboženém stavu. Veškeré vnitřní vybavení i všechny tři sochy z venkovních nik rozkradené, střecha děravá jak řešeto, klenba a další konstrukční prvky stavby zatékající vodou narušené a vnější i vnitřní omítky opadané.

Manžel Panny Marie sv. Josef s jejich synem Ježíšem na levé ruce

Je skoro zázrak, že i tak vážně narušenou kapli se podařilo zachránit. Rekonstrukce probíhala v letech 2015 a 2016 a přišla zhruba na půl milionu korun. Kromě obce Krajkové (jíž je Libnov místní částí) se na ní finančně podíleli i Sudetoněmecká nadace, Nadace Heilinger Stiftung, místní rodačka paní Irmgard Knoblach z Forchheimu, bývalí němečtí obyvatelé Krajkové a Krajský úřad Karlovarského kraje.

Korunou onoho zázraku zmrtvýchvstání kaple Panny Marie Pomocné v Libnově byl nález všech tří ztracených soch z venkovních nik kaple. Jak čtenář správně tuší, a jak se ostatně může přesvědčit na fotografii na informačním panelu u kaple, byly objeveny na soukromém pozemku. Nezničené a schopné restaurování, po kterém byly v roce 2016 vráceny na svá místa pro potěchu všech, kdo do této pozapomenuté končiny zavítají.

Psáno pro MF Dnes

Sdílejte tuto stránku: