Loading

Povzbuzeni úspěchem na Kladensku (viz předchozí report) vydali jsme se o první červnové sobotě s Maruškou umazávat resty na Chebsku. Zacíleno jsme měli na křížky, které jsem marně hledal už při mém pobytu ve Františkových Lázních na podzim roku 2007, a byli jsme úspěšní!

Opravený kříž v Kopanině

Opravený kříž v Kopanině

Kříž v Kopanině jsem tenkrát najít ani nemohl. Na původním stanovišti u cesty do Boru byl „neustálým terčem vandalů“ a nakonec byl raději s uraženým ramenem uklizen do jakési stodoly. Dnes stojí u vjezdu do areálu bývalého statku, proměněného na hogo fogo restaurant „U špejcharu“. Kříž je opravený, podle mého ale ne moc citlivě. Rameno je přilepené nějakou černou hmotou, vypadá to jako asfalt, ale prý to je nějaká pryskyřice. Restaurant evidentně není zřízený pro našince, koho neodradí procovské prostředí prchne při pohledu na jídelníček vyvěšený vedle vrat. V době naší návštěvy tu měli nachystáno na svatbu, na přilehlém parkovišti akorát přistávala jedno za druhým auta ověšená myrtou a podobnými serepetičkami, svatebčané se sem, podle espézetek, sjeli z Bavorska, Vogtlandu i Česka, byli jsme docela rádi, že jsme se s nimi minuli…

Mohutný kříž u osady Bříza

Mohutný kříž u osady Bříza

Daleko větší radost jsme měli z křížku na katastru osady Bříza. Najít ho totiž není vůbec snadné. Před pěti lety, kdy jsem tady byl poprvé, jsem měl k dispozici akorát popis v knize Kamenné kříže Čech a Moravy, kde se píše, že kříž „stál u silnice z Břízy do Cetnova“, a že „okolí těchto míst se pronikavě změnilo v souvislosti se stavbou přehrady Skalka“. Prolezl jsem tehdy v tomto prostoru kdejaké roští, ale marně. Jak by taky ne! Ten kříž totiž stojí „při trase zrušené cesty z Pomezné do Břízy a Cetnova“ a je tedy třeba hledat ho nikoli na východ, ale na severozápad od osady, tedy tam, kde kříž zakreslený na mapách KČT. Žádná cesta z Pomezné do Břízy už sice na mapě KČT není, ale objevíte ji – i se zakresleným křížem – na „historické mapě“ na mapy.cz.

Ke kříži se nejlépe dostanete z místa, kde místní silnice z Chebu do Břízy pár set metrů před osadou křižuje rychlostní silnici do Bavor. Vydáte-li se od silničního nadjezdu na severozápad po levém okraji rozlehlého lánu řepky, dojdete po nějakých třech stech metrech k bezovému roští a jste na místě, kříž je uvnitř. Cestička k němu, vysekaná před pár lety, ještě nestačila zarůst, takže kříž uvidíte i v době nejbujnější vegetace. A je to macek – Maruška za ním pomalu nebyla vidět…

[mapyczpoint mod=“map“ type=“mapycz“ name=“smírčí kříž v Bříze“ marker=“50.0966319N, 12.2762319E“ zoom=“11″ width=“650″ height=“400″]

Sdílejte tuto stránku: